Отказ от закупена стока може да бъде упражнен, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите и при следните условия:1. При получаването на стоката ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи, които и да са от изискваните от българското законодателство, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

2. В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката в присъствие на куриера или лицето, извършващо доставката, се съставя констативен протокол като ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ отказва да получи пратката. На следния имейл адрес: office@eco-steam.eu или във формата за контакти ПОЛЗВАТЕЛЯТ изпраща снимки на дефектите на уреда, заснета транспортната опаковка от всичките й страни и предявява претенции за рекламация в писмен вид.

3. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

4. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка, или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно чл.103 ал.2 от ЗЗП. ПОЛЗВАТЕЛЯТ отправя претенции към избрания от него превозвач.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние, без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката само и единствено ако стоката не е разопакована и НЕ е използвана.

6. Изключение, при което не се прилага правото на отказ: "Когато клиентът е юридическо лице, т.е. не е потребител по смисъла на §13, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на потребителя.

7. ПОЛЗВАТЕЛЯТ за да упражни правото си на отказ от договора, информира писмено ТЪРГОВЕЦА, като може да използва стандартен формуляр за отказ , предоставен от Дистрибутора, да изтегли такъв от интернет страницата на търговеца www.eco-steam.eu, но може да избере и друг подходящ начин на траен носител предвиден от закона.

8. ПОЛЗВАТЕЛЯТ връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок.

9. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получената сума, платена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, включително с разходите за доставка, в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от договор за продажба, като използва същото платежно средство, използвано от ПОЛЗВАТЕЛЯ. При неспазване на срока за връщане на стоката от ПОЛЗВАТЕЛЯ ТЪРГОВЕЦЪТ задържа възстановяването на заплатената сума, докато не получи обратно стоката от потребителя.

10. Поради съображения, свързани с хигиената и защитата на здравето след разопаковане и използване на Система за почистване Eco 2000SB, разпоредбите по чл.50-56 за право на отказ на потребителя от договор от разстояние или от договор извън търговски обект НЕ се прилагат.

11. За закупена стока от разстояние или извън търговски обект от фирма Еко Стийм 2017 ЕООД са в сила разпоредбите по чл.57 ал. 5 от ЗЗП.

12. При връщането на продукт, чиято опаковка е повредена или непълна, от комплекта липсват аксесоари и/или съпътстващите продажбата документи, брошури, описания, оригинален платежен документ, гаранционна карта и т.н., по продукта има следи от износване, драскотини, охлузвания, скъсани или липсващи стикери, етикети и защитни опаковки, намокряне с вода или други течности, ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да откаже връщането на стоката, съответно и на заплатената за нея сума. Също така запазва правото си и да откаже приемането на ползвана стока по свое усмотрение, независимо от датата на нейното закупуване.

13. В случай, че КЛИЕНТЪТ се е възползвал от преференциални условия за покупка на демонстрационен уред, декларира, че се отказва от правото си за връщане и отказ от покупката.

14. В случай на обстоятелствата, посочени в т.1, 2 и 3, както пагуба или загуба на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.

Свържи се с нас сега