Сертификати

Сертификат за резултати от проведен тест на 18.06.2020 г. в "ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЕНА И МИКРОБИОЛОГИЯ" в град Бремен, Германия относно Система за почистване модел 2000 произведена от нашата фабрика Steam Italy. Лабораторното изследване доказва, че след третиране със системата #ECO, 99.99% от микробите и вирусите намаляват.